عصر خودرو- 11 سال پیش، استفاده از کارت سوخت برای هدفمند کردن مصرف سوخت برای نخستین بار در کشور وارد سبد خانوار شد و هشت سال عمر کرد. با تک نرخی شدن قیمت سوخت، کارت*های سوخت کم*کم از چرخه سوخت*گیری مردم حذف شدند اما پرونده استفاده مجدد آن*ها هرگز بسته نشد؛ به طوریکه بعد از گذشت حدود چهار سال از تک نرخی شدن بنزین، شنیده*ها حاکی از آن است که احتمال بازگشت این کارت*ها حتی تا آخر ماه جاری نیز وجود دارد. ادامه ...