عصر خودرو- رئیس اتحادیه صنف خودورسواری کرایه ای مشهد گفت: تاکسیهای اینترنتی فعالیت در بازار کار آژانسهای تاکسی تلفنی زیر پوشش این اتحادیه را کساد کرده اند. ادامه ...