عصر خودرو- بهانه افزایش*ها بر روی کرایه*های تاکسی درون شهری در آمل بی*تاثیر نبوده است به گونه*ای که برخی رانندگان تاکسی در این شهرستان به طور خودجوش، نرخ کرایه*های تاکسی را حدود 25 درصد افزایش داده*اند. ادامه ...