عصر خودرو- طرح نوسازی تاکسی*های فرسوده که از بهمن*ماه سال 1394 طی یک همکاری مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه، بانک*های عامل، وزارت کشور و گمرک به مرحله اجرا درآمد و چندین بار نیز به دلیل پرداخت نشدن معوقات گمرک به شرکت خودروساز، متوقف شده بود، این روزها به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی*های شهری کشور به دلیل مشکلات تولید به وضعیت شرکت خودروساز وابسته است. ادامه ...