عصر خودرو- مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با اشاره به پیش*بینی زیرساخت*های لازم به منظور کاهش ازدحام جمعیت و ترافیک در مرزها هم*زمان با اربعین حسینی، از تدارک پارکینگ*هایی با ظرفیت 260 هزار خودروی سبک و سنگین در مرزها خبر داد. ادامه ...