وقتی در بازار ایران صحبت از 70 میلیون برای خرید بی ام و می*شود به این معنی است که خودرو مورد هدف قطعا جزو خودرو های کلاسیک بی ... ادامه ...