شرکت کرمان*موتور از روز گذشته فروش نقدی هیوندای النترا ۲۰۱۸ و هیوندای آزرا ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز آغاز کرده است. ادامه ...