امسال نرخ دیه مصوب برای ماه*های عادی 231میلیون و برای ماه*های حرام ۳۰۸میلیون تومان است و با اعلام دیه سال 98، نرخ جدید بیمه اشخاص از جمله خسارت جانی بیمه شخص*ثالث از زمان اعلام قوه قضاییه اجرایی می*شود. ادامه ...