عصر خودرو- نجفیان مدیر عامل سازه گستر سایپا گفت : سرانجام مطالبات 120 روزه قطعه سازان گروه سایپا با همکاری بانک مرکزی و در سایه حمایت های وزیر صنعت، معدن و تجارت، از طریق 10 بانک عامل ، با تخصیص ٢000 میلیارد تومان تسهیلات در هفته گذشته پرداخت شد. ادامه ...