عصر خودرو- شرکت اندونزیایی «گو_جک» که به نوعی رقیب اوبر محسوب می شود، قصد دارد سلطه خود را در بازارهای جنوب شرقی آسیا توسعه دهد. ادامه ...