عصر خودرو- به نظر می*رسد خودروهای برقی و الکتریکی با رشد 50 درصدی در بازار نروژ توانسته*اند جایگاه مناسب و مستحکمی را برای خود رقم بزنند. ادامه ...